A A A K K K

Про припинення тимчасового виконання обов’язків генерального директора ПрАТ «Готель «Дніпро» Халімоном М. С.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2020                                          Київ                                        № 154

 

                                                                                                                                                               

Про припинення тимчасового виконання
обов’язків генерального директора
ПрАТ «Готель «Дніпро» Халімоном М. С.

 

Відповідно до статті 99 Цивільного кодексу України, статей 33 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статуту приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» (код за ЄДРПОУ 02573547)   

 

НАКАЗУЮ:

1. Припинити з 28січня 2020 року тимчасове виконанняобов’язків генерального директора приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» (далі – Товариство) Халімоном Михайлом Сергійовичем.

2. Тимчасове виконання обов’язків генерального директора Товариства з 29 січня 2020 року покласти на Сапожкову Еліну Ігорівну.

3. Затвердити умови контракту зособою, що тимчасово виконуватиме обов’язки генерального директора Товариства Сапожковою Еліною Ігорівною (додається).

4. Уповноважити заступника Голови Фонду державного майна України Ігнатовського Сергія Юрійовича на підписанняконтракту зтимчасово виконуючим обов’язки генерального директора Товариства Сапожковою Еліною Ігорівною.

5. Тимчасово виконуючому обов’язки генерального директора Товариства Сапожковій Е. І.:

– у триденний термін з дати видання цього наказу надати відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника Товариства, у встановленому законодавством порядку;

– у триденний термін з дати видання цього наказу прийняти справи з управління господарською діяльністю Товариства, про що скласти відповідний акт та письмово повідомити Фонд державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Фонду                                                                 Дмитро СЕННИЧЕНКО