A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 12 червня 2013 р. № 810 «Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп» (код за ЄДРПОУ 05758463)»

№ 3138 від 21 жовтня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2013                                Київ                                      № 3138

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України від
12 червня 2013 р. № 810
«Про затвердження змін (уточнень)
до плану розміщення акцій 
ВАТ «Полтавський завод
газорозрядних ламп»
(код за ЄДРПОУ 05758463)»

З метою забезпечення реалізації державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Полтавський завод газорозрядних ламп»,  відповідно до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 (із змінами і доповненнями) і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, наказу Фонду державного майна України від 26 жовтня 2010 року № 1565 «Про забезпечення необхідними документами стандартизованої оцінки пакетів акцій (часток, паїв)», враховуючи службові записки Управління з питань оціночної діяльності від 30 серпня 2013 року № 36-1-1055 та Управління планування та пільгового продажу від 2 жовтня 2013 року № 19-1-1012,

          

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 12 червня 2013 р. № 810 «Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій ВАТ «Полтавський завод газорозрядних ламп» (код за ЄДРПОУ 05758463)» зміни:

цифри та слово «30 червня» замінити на цифри та слово «31 жовтня»;

доповнити наказ пунктом 2¹ такого змісту:

«2¹. Управлінню фінансового аналізу та відновлення платоспроможності  здійснити заходи по отриманню від арбітражного керуючого відкритого акціонерного товариства «Полтавський завод газорозрядних ламп» визначених документів для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій товариства, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, та подати їх до Управління оціночної діяльності.».

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління планування та пільгового продажу.

 

Голова  Фонду                                                                                               О. Рябченко