A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Щодо виконання контрольних функцій Фонду державного майна України у сфері оренди

№ 655 від 14 травня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012

м. Київ

N 655

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 травня 2012 р. за N 809/21121

Щодо виконання контрольних функцій Фонду державного майна України у сфері оренди

Відповідно до статей 4 і 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та статті 32 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин та регіональним відділенням Фонду державного майна України здійснювати постійний документальний (у частині сплати орендної плати, страхування об'єкта оренди) та періодичний комплексний з оглядом об'єкта оренди (згідно з щорічними планами-графіками) контроль за:

виконанням умов укладених ними договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів та державного нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень);

використанням переданого в оренду за цими договорами майна за такими напрямами:

відповідністю цільового використання цілісного майнового комплексу його призначенню і умовам договору оренди, нерухомого майна - умовам договору оренди;

підтриманням майна в робочому стані: знос і відновлення майна, збереження і втрати/пошкодження майна.

2. Залучати представників відповідних уповноважених органів управління до участі у періодичних комплексних контрольних оглядах об'єктів оренди: цілісних майнових комплексів - обов'язково, нерухомого майна - у разі потреби.

3. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин та регіональним відділенням Фонду брати участь разом з відповідними уповноваженими органами управління у здійсненні постійного контролю за поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств, що передавалися ними в оренду, до сфери управління зазначених органів управління після припинення дії договорів оренди.

4. За результатами контрольних заходів складаються акти, які затверджуються керівником відповідного орендодавця або його заступником, який відповідає за питання оренди. Орендодавець протягом місяця після затвердження акта вживає заходів з метою усунення виявлених порушень і недоліків орендарем.

5. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду, який відповідає за питання оренди.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Бродський

 

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2013
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2013