A A A K K K

Щодо анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності від 16 січня 2012 року № 12848/12

№ 2532 від 25 вересня 2013 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

        Київ         

25.09.2013                                                                                              №  2532

Щодо  анулювання сертифіката 
суб’єкта  оціночної діяльності
від 16 січня 2012 року № 12848/12

Відповідно до статті 20 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі-Фонд) від 27 березня 2006 року № 513   та зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції   України  11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку із необхідністю отримання  приватним підприємством «Інститут оцінки та бізнесу»  сертифіката суб‘єкта оціночної діяльності з більшою кількістю спеціалізацій в межах напряму оцінки майна (лист  від 05 липня 2013 року)

 

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16 січня 2012 року № 12848/12, виданий Фондом приватному підприємству «Інститут оцінки та бізнесу», Чернівецька область. 

2. Управлінню з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності здійснити заходів щодо виключення інформації про суб‘єкта оціночної діяльності з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та стосовно інформування громадськості про зміст цього наказу.            

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань  оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

 

Заступник Голови  Фонду                                                          І. Хотей