A A A K K K

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку списання об`єктів державної власності”

ПРОЕКТ

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                   2016 р.    №

Київ

Про внесення змін до Порядку списання об'єктів державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою   Кабінету    Міністрів    України    від 8 листопада  2007  р.  №  1314  (1314-2007-п ) (Офіційний вісник України,  2007 р., № 86, ст. 3168; 2009 р., № 87, ст. 2940; 2011 р., № 35, ст. 1451 ), зміни, що додаються.

 

         

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН                                      


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від « __» ___________ 2016 р. № _____

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку списання об'єктів державної власності

          1. У пункті 4 слова «та відновленню не підлягає,» виключити.

2.     У пункті 5:

абзац третій  викласти в такій редакції:

«Рішення про надання згоди на списання нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) приймається суб'єктом управління лише за погодженням з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання.»;

 

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-восьмий вважати абзацами четвертим-сьомим.

3. У пункті 6:

в абзацах дев’ятому, одинадцятому та дванадцятому слова «Фондом державного майна або іншим» виключити;

абзац дев’ятий доповнити словами «разом з висновком суб’єкта управління щодо необхідності списання такого майна».

4. В абзаці першому пункту 7:

слова «Фондом державного майна або іншими» виключити;

слова «абзаців третього та четвертого» замінити словами «абзацу третього».

5. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:

«Під час списання нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) до складу комісії в обов'язковому порядку включаються представники державного органу приватизації за місцем розташування майна та місцевих органів виконавчої влади.».

6. В абзаці другому пункту 17 слова «Фондом державного майна або іншим» виключити.

7. У пункті 18 слова «Фондом державного майна або інший» виключити.

 

 

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Анвліз регуляторного впливу