A A A K K K

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Фонд державного майна України пропонує для електронної консультації
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності»

 

Для отримання пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань для електронної консультації виноситься проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Підставою для розроблення проекту Закону є Постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 №3943-XII «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР», якою встановлено, що тимчасово до законодавчого визначення суб'єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України, зазначене майно є загальнодержавною власністю.

Метою проекту Закону є врегулювання на законодавчому рівні правового статусу майна профспілок, їх об’єднань колишнього Союзу РСР і УРСР, розташованого на території України та яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало у їх віданні, володінні та/або користуванні.

Прийняття проекту Закону дасть змогу забезпечити права профспілок на відповідне майно для підтримки діяльності профспілкових організацій, а також майнові інтереси держави як власника такого майна.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на адресу вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01133, Фонд державного майна України, Управління з питань розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти (e-mail: bars@spfu.gov.ua ). Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

 

Проект Закону України

Пояснювальна записка

Звіт про проведення електронних консультацій