A A A K K K

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу"

Проект 

 

КАБІНЕТ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                           2016р.  №

Київ

 

Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести вдодаток 2 до Методикирозрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. №786 (ЗП України, 1996 р., №2,     ст. 57; Офіційний вісник України, 2000 р., №3, ст. 84; 2001 р., №8, ст. 321; 2002 р., №47, ст. 2124; 2007 р., №1, ст. 34; 2009 р., №43, ст. 1453; 2011 р.,  №71, ст. 2677; 2013 р., №29, ст. 1002; 2015 р., №50, ст. 1608, №  94, ст. 3207,        №  96, ст. 3285), такі зміни:

пункт 27 після слів «громадських» доповнити словом «об’єднань»;

у пункті 28 слово «організацій» замінити словом «об’єднань»;

у пунктах 27, 28, 30 слово «понад» замінити словами «на частину площі, що перевищує».

     

Прем’єр-міністр України                                                       А. ЯЦЕНЮК

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення

Звіт про проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»