A A A K K K

Проект наказу ФДМУ "Про внесення зміни до нормативно-правового акта"

ПРОЕКТ НАКАЗУ

 

Про внесення зміни до
нормативно-правовогоакта

 

З метою приведення нормативно-правового акта Фонду державного майна України у відповідність до Закону України від 16 лютого 2016 року
№ 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Пункт 2.9 Порядку проведення додаткового продажу акцій акціонерних товариств за номінальною вартістю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 липня 2008 року № 878, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2008 року за
№ 783/15474 (із змінами), після слів «до комісії надається» доповнити словами «довідка органів доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація), а також».

 

2. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за  виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

4.   Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду                                                                            І. Білоус

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

Повідомлення про оприлюднення