A A A K K K

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)»

ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 

Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст.356 із наступними змінами):

1) у статті 105:

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Вимоги кредиторів до державних підприємств, що ліквідуються за рішенням уповноваженого органу, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та у яких відсутні  активи вважаються погашеними.»;

2) у статті 110:

частину третю після слова «банкрутом» доповнити словами  «, крім державних підприємств, рішення про ліквідацію яких прийнято уповноваженим органом, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у яких відсутні активи».

2. У Законі України «Про управління об'єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

у частині другій статті 5:

у пункті 18:

доповнити підпунктом «ш» такого змісту:

«ш) віднесення державних унітарних підприємств до таких, що підлягають ліквідації»;

доповнити пунктами 241 такого змісту:

241) затверджує перелік державних унітарних підприємств, що підлягають ліквідації»;

3. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 - 33, ст. 413 із наступними змінами)абзац третійчастини п’ятої статті 11після слів «у повному обсязі»доповнити словами «, крім державних підприємств, рішення про ліквідацію яких прийнято уповноваженим органом, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у яких відсутні активи».

4. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (Відомості Верховної Ради України, 2003р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1)пункт другий частини дев’ятої статті 17 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інформація щодо строку заявлення кредиторами своїх вимог до державних підприємств, що ліквідуються за рішенням уповноваженого органу, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у яких відсутні активи, не подається.»;

2) у статті 25:

частину четверту після пункту третього доповнити новим пунктом  такого змісту:

«4) рішення уповноваженого органу щодо державних підприємств, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у яких відсутні активи, не подається.»;

пункт другий частини п’ятої після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«про відсутність будь-яких активів у державних підприємств, що ліквідуються за рішенням уповноваженого органу, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України».

5. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № № 2 - 3, ст. 11)

1) частину сьому статті 25 після абзацу першого доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Підлягає списанню сума недоїмки державних підприємств, що ліквідуються за рішенням уповноваженого органу, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у яких відсутні  активи.

Період, за який списано заборгованість зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, обліковується в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.»

6. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49 - 51, ст. 376):

розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»  доповнити пунктом 145 такого змісту:

«145. Установити, що період, за який списано заборгованість зі сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування державних підприємств, що ліквідуються за рішенням уповноваженого органу, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та у яких відсутні  активи, обліковується в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.»

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова
Верховної
 Ради  України                                                                  А. Парубій

 

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу