A A A K K K

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства (конкурс 24.09.2018)

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100; тел.: (0432) 55-54-65; (0432) 55-54-70;

е-mail: kristall21buh@gmail.com.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»:

32.12 – виробництво ювелірних і подібних виробів;

46.18 – оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;

47.77 – роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів), од.:

основних засобів - 1022;

незавершеного будівництва – 1256,6;

нематеріальних активів – 16.

Розмір статутного капіталу державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», тис. грн:4086,00.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» станом на 31.07.2018, тис. грн:

основних засобів – 10938,00;

незавершеного будівництва – 197,00;

нематеріальних активів – 112,00.

Кількість земельних ділянок: 2.

Розмір земельних ділянок, усього:20 142,77 кв. м (2,014277 га), зокрема:

1. Розмір земельної ділянки: 19 959,00 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100.

Цільове призначення земельної ділянки: розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 01.01.2018:

- виробниче використання – 1 231,42 грн за 1 кв. м;

- комерційне використання – 2693,73 грн за 1 кв. м.

2. Розмір земельної ділянки: 183,77 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Павлова Академіка, 4, м. Вінниця.

Цільове призначення земельної ділянки: комерційне використання.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 01.01.2018: 2 867,51 грн за 1 кв. м.

Правовий режим земельних ділянок: право постійного користування.

Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2018.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами:

І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності:

- не менше 3 років за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

- не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

 Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках3-5 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:

- необоротні активи суб’єкта господарювання;

- основні засоби (земельні ділянки (речові права на них); будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої; машини, обладнання, прилади; колісні транспорті засоби) та нематеріальні активи;

- єдиний (цілісний) майновий комплекссуб’єкта господарювання;

- пакет акцій акціонерного товаристваабочастка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 100 000,00 грн.

 Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 18 вересня 2018 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 24 вересня 2018 року о 14.00.