A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості необоротних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства (конкурс 04.07.2019).

ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості
необоротних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»
з метою визначення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства,
що створюється на базі державного підприємства (конкурс 04.07.2019).

Найменування об’єкта оцінки: необоротні активи державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється:вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100; тел.: (0432) 55-54-65.

Мета проведення незалежної оцінки:визначення розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства, що створюється на базі державного підприємства.

Основні види продукції (послуг), що виробляютьсядержавним підприємством «Вінницький завод «Кристал»:

32.12 – виробництво ювелірних і подібних виробів;

46.18 – оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;

47.77 – роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», од.:

основних засобів – 2310,37;

незавершеного будівництва – 80;

нематеріальних активів – 16.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства - державного підприємства «Вінницький завод «Кристал», тис. грн:4086,00.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів державного підприємства «Вінницький завод «Кристал» станом на 31.03.2019, тис. грн:

основних засобів – 10474,0;

незавершеного будівництва – 196,0;

нематеріальних активів – 98,0.

Розмір земельних ділянок, усього:2,014277 га (20 142,77 кв. м), зокрема:

1. Розмір земельної ділянки: 19 959,00 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100.

Цільове призначення земельної ділянки: розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 13.02.2019:

 - виробниче використання – 1 231,41 грн за 1 кв. м;

 - комерційне використання – 2565,43 грн за 1 кв. м.

2. Розмір земельної ділянки: 183,77 кв. м.

Місце розташування земельної ділянки: вул. Павлова Академіка, 4, м. Вінниця.

Цільове призначення земельної ділянки: комерційне використання.

 Правовий режим земельної ділянки: договір сервітуту (на стадії оформлення).

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, станом на 13.02.2019: 3440,99 грн за 1 кв. м.

 Наявність об'єктів, відомості про які містять державну таємницю:«ні».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2019.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник і платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів: І. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність»);ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» (2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»).

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років:

– за напрямом І «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих що становлять культурну цінність»;

– за напрямом ІІ «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додаткахдо нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках3-5 до Положення формою.

 Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:

- необоротні активи суб’єкта господарювання;

- основні засоби (земельні ділянки (речові права на них),будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади, колісні транспортні засоби) та нематеріальні активи;

- єдиний (цілісний) майновий комплекссуб’єкта господарювання;

- пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства.

 Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 100 000,00 грн.

     Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 14.00 27 червня 2019 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».

Телефон для довідок(044) 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 04 липня 2019 року о 14.00.