A A A K K K

Щодо анулювання сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2019                                              Київ                                      №  1012

 

Щодо анулювання сертифікатів
суб’єкта оціночної діяльності

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за                  № 417/12291 (зі змінами), за наявності у Фонді державного майна України  звіту про оцінку майна (вх. Фонду державного майна України від 02 жовтня 2018 року № 15/31481, від 03 жовтня 2018 року  № 15/31783, від 25 січня 2019 року № 15/02393, від 29 січня 2019 року № 15/02890), що за результатами рецензування рецензентом, який працює у штаті Фонду державного майна України класифікується за ознакою абзацу четвертого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440,  враховуючи, що  результати такої оцінки використані замовником,

                                                                    

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від  19 вересня  2017 року № 912/17, виданий Фондом державного майна України фізичній особі – підприємцю Марченкову Григорію Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2191002330).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови  Фонду                                                       Євген АСТАШЕВ