A A A K K K

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224 «Про затвердження Методики оцінки майна»

zvit-bazove-vidstejenna-224-20.02.2019-metodika-otsinki_13803.pdf