A A A K K K

Фонд державного майна надає роз’яснення щодо фінансової звітності, яка подається учасником аукціону разом із заявою на участь

Частиною сьомою статті 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон про приватизацію) передбачено, що до заяви на участь у приватизації об'єкта малої приватизації подаються поряд з іншими документами остання річна або квартальна фінансова звітність.

Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000
№ 419, юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Форми фінансової звітності мають бути зареєстровані відповідним органом, про що зазначається у відповідній квитанції  про їх прийняття.

Слід зазначити, що відповідно до частини дев’ятої статті 14 Закону орган приватизації з продажу об'єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів, не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні із потенційним покупцем, який:

не відповідає вимогам статті 8 цього Закону;

не подав документи або відомості, обов'язкове подання яких передбачено цим Законом;

подав неправдиві відомості про себе.

Таким чином, не подання учасником аукціону – юридичною особою разом із заявою на приватизацію останньої річної або квартальної фінансової звітності з відповідною квитанцією про її прийняття, є порушенням вимог частин сьомої та дев’ятої статті 14 Закону про приватизацію.