A A A K K K

Зміни до процедури авторизації електронних майданчиків

22 жовтня 2019 р. Фонд державного майна України оприлюднив проект регуляторного акту про внесення змін до Порядку авторизації електронних майданчиків, який затверджується спільним наказом Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Змін до Порядку авторизації електронних майданчиків»

(http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/fund-regulations-publication/14197.html).

Необхідність змін вимагає ситуація, що склалася навколо розгляду пакету документів оператора електронного майданчика, який звернувся до Фонду з метою отримання статусу авторизованого майданчика (далі - заявник).

Відповідно до пункту 172.3 статті 172 Податкового кодексу суб'єкти оціночної діяльності здійснюють внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку лише через авторизовані електронні майданчики.

Одночасно зазначена стаття Податкового кодексу передбачає, що авторизований електронний майданчик, серед іншого, повинен мати підтверджену підписаним протоколом обміну між усіма вже авторизованими електронними майданчиками можливість використовувати інформацію та документи, які були розміщені на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого іншого вже авторизованого електронного майданчика.

Як з’ясувалось під час вивчення пакету документів заявника, за інформацією заявника, існуючі оператори авторизованих майданчиків уникали розгляду запиту заявника, який звертався до них для встановлення інформаційної взаємодії і підписання протоколу, що свідчив би про можливість такої взаємодії. Відповідно, заявник не мав можливості надати Фонду в пакеті документів підписані іншими операторами авторизованих майданчиків протоколи інформаційної взаємодії.

За таких обставин Фонд був вимушений повідомити заявника щодо доопрацювання документів.

Одночасно Фонд прийшов до висновку про те, що заявник не зміг пройти процедуру авторизації через вірогідно недобросовісні дії операторів авторизованих майданчиків.

Фонд вважає за необхідне внести зміни до існуючих правил авторизації майданчиків з метою захисту інтересів добросовісних заявників. Пропонується унормувати правові наслідки неотримання такими заявниками відповідей від операторів авторизованих майданчиків, а також наслідки висунення операторами авторизованих майданчиків недобросовісних заперечень на пропозицію заявника щодо встановлення з ним інформаційної взаємодії.

Фонд підкреслює свою рішучість у забезпеченні права будь-якого добросовісного заявника пройти авторизацію майданчика у Фонді за умови його відповідності визначеним вимогам. Будь-які недобросовісні спроби саботувати доступ третіх осіб до ринку послуг авторизованих майданчиків будуть отримувати адекватну відповідь регулятора.

Фонд приймає пропозиції і зауваження до проекту регуляторного акту протягом 30 календарних днів з моменту його оприлюднення.