A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Фонд оголошує конкурс організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про оголошення додаткового конкурсу з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності

Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності проводиться відповідно до Положення про умови і порядок проведення конкурсів з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.08.2010 №1127 ізареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2010 за №761/18056.

До участі в конкурсі допускаються юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування, у т. ч. товарні біржі, створені відповідно до Закону України «Про товарну біржу», які відповідають таким вимогам:

мають мережу створених у встановленому порядку філій (членів товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України (не менше 15).

Для участі в конкурсі претендент подає до Фонду державного майна України на розгляд комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс), форми власності, складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у конкурсі;

– копії установчого документа (статуту або засновницького договору), засвідчені підписом керівника;

– інформацію про фінансову спроможність загального (власного та позичкового) капіталу, засвідчену керівником учасника конкурсу;

– копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік;

– результати останньої аудиторської перевірки (нотаріально засвідчену копію аудиторського висновку);

– довідку про відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням аналогічних послуг;

– обґрунтовану інформацію про компетенцію та досвід роботи, а також технічні можливості для забезпечення організації відчуження майна та виконання взятих зобов'язань щодо його реалізації (підтверджується довідкою в довільній формі), а саме інформацію про:

а) результати діяльності з відчуження майна протягом останніх двох років та відсутність протягом даного періоду під час такої діяльності порушень вимог чинного законодавства;

б) кількість угод (договорів), укладених за результатами продажу майна на біржах або аукціонах протягом останніх двох років, та обсяги відчуженого майна, які не повинні бути меншими ніж 3 млн грн за рік;

в) наявність відокремленого приміщення для персоналу організації, який забезпечує її функціонування, та приміщення для проведення торгів, обладнаного електронним табло та/або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;

г) наявність не менше ніж п'яти ліній міського та міжміського телефонного зв'язку;

ґ) наявність власного веб-сайту в мережі Інтернет;

– документи, що підтверджують наявність мережі філій (членів товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України (не менше 15), їх технічні можливості, досвід роботи та копії положень про філії або договорів з біржею та інформацію про їх місцезнаходження, контактні телефони, прізвище, ім'я, по батькові директора.

Всі вищезазначені документи, окрім копії аудиторського висновку, повинні бути засвідчені підписом керівника учасника конкурсу.

Під час визначення переможців конкурсу комісія вивчає, оцінює та бере до уваги такі показники претендентів: кількість філій (членів товарної біржі - юридичних осіб) у більшості областей України та їх технічні можливості; розмір зареєстрованого і фактично сплаченого статутного капіталу; вартість активів на останню звітну дату; фінансовий результат від здійснення господарської діяльності за попередній рік; кількість угод (договорів), укладених за результатами біржових торгів та аукціонів протягом останніх двох років, а також обсяги проданого майна через біржі, на аукціоні за цей період; технічні можливості та досвід роботи; наявність власного друкованого видання загальнодержавного розповсюдження; відсутність несвоєчасно погашеного кредиту, прострочених боргових зобов'язань при здійсненні діяльності, пов'язаної з наданням аналогічних послуг; інформацію про результати діяльності з відчуження майна протягом останніх двох років та відсутність порушень під час такої діяльності вимог чинного законодавства.

Документи щодо участі в конкурсі подаються претендентом безпосередньо до Фонду державного майна України і реєструються у секретаря конкурсної комісії Шушпана Андрія Олександровича за датою їх надходження в присутності претендента, про що уповноважена особа претендента ставить свій підпис у журналі реєстрації, за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 612 (з 9.00 до 18.00).

Контактний телефони для довідок з питань конкурсу: 200-36-06,   200-32-55.

Дата початку прийняття документів на конкурс – 14 лютого 2019 року.  Кінцевий строк подання документів на участь у конкурсі – 11 березня 2019 року (до 16.00).

Після закінчення строків подання документів здійснюється перевірка поданих претендентами відомостей уповноваженим комісією представником Фонду державного майна України, або у разі необхідності його регіонального відділення за місцезнаходженням філії (членів товарної біржі – юридичних осіб) претендента.

Конкурс з визначення організаторів аукціонів по відчуженню об’єктів державної власності відбудеться на засіданні конкурсної комісії у  Фонді державного майна України 18 березня 2019 року об 11 год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 304.

На цьому засіданні комісія розглядає подані документи та обговорює їх. У разі потреби отримання додаткової інформації про учасника конкурсу комісія має право заслуховувати його уповноваженого представника на засіданні комісії.

Рішення про визначення переможців конкурсу приймається комісією та оформлюється протоколом за підписом усіх членів комісії, які брали участь у голосуванні, та затверджується протягом 5-ти робочих днів з дати проведення конкурсу наказом Фонду державного майна України.

Після підписання наказу про результати проведення додаткового конкурсу Фонд державного майна України в 10-денний строк включає переможців конкурсу до Реєстру організаторів аукціонів по відчуженню майна, який публікується в газеті «Відомості приватизації», а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.