A A A K K K

Історична довідка

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області утворено наказом ФДМУ від 05.03.1992 року N60. З перших кроків воно зайняло провідне місце серед установ державної виконавчої влади, які опікуються проблемами приватизації.

З того часу регіональне відділення виступає справжнім локомотивом процесів реформування відносин власності на Дніпропетровщині, перетворилось в потужну організацію, в одне з найкрупніших та найважливіших структурних підрозділів ФДМУ. З урахуванням структури та загальнодержавної ваги промислово-господарського комплексу Придніпров'я, приватизатори області вирішують складні та відповідальні завдання реалізації державної політики у сфері запровадження засад ринкової економіки.

Дніпропетровська область відноситься до регіонів, де питома вага об'єктів, що змінили форму власності з початку процесу приватизації, є найбільшою в Україні - біля 7% від загальної кількості в державі. При цьому, серед них багато стратегічних, містоутворюючих підприємств. В основному завершено "малу" приватизацію, а також реформування в сфері агропромислового комплексу.

Зараз головна увага приділяється підвищенню ефективності системи управління державними корпоративними правами, надійному захисту майнових прав держави, подальшому покращенню показників оренди державного майна, забезпеченню виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

Особлива увага приділяється так званим "проблемним" об'єктам, які вимагають прийняття виважених рішень за умов дотримання вимог діючого законодавства. Триває вдосконалення структури регіонального відділення, забезпечено постійне підвищення кваліфікації працівників та їх відповідальності за доручену ділянку роботи.

Спираючись на накопичений досвід, високий потенціал колектива, постійну увагу та ефективну допомогу керівництва та центрального апарату ФДМУ, регіональне відділення продовжує наполегливу роботу по виконанню поточних та перспективних планів приватизації державного майна в Дніпропетровській області.