A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Запобігання корупції

Декларації керівного складу РВ ФДМ України по Київській області за 2015 рік:

Начальника РВ ФДМ України по Київській області - Литвинова Є.О.

Першого заступника начальника РВ ФДМ України по Київській області - Гудзь В.В.

Заступника начальника РВ ФДМ України по Київській області - Засенко О.М.

 

Інформація щодо запровадження практичних заходів із запобігання та протидії проявам корупції в  Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській області відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у І кварталі 2018 року

 

Методичні рекомендації Міністерства юстиції України «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» від 09.10.2013р.  http://www.minjust.gov.ua/anti_corruption_news

 

Нормативно-правова база

Кодекси України

 

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

 

Закони України

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв´язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 17.05.2012 № 4711-VI

Про запобігання корупції від 14.10.2015 року № 1700-VII

Про внесення змін до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції"від 16.07.2015 № 631-VIII

Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.11 № 3206-VІ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення від 07.04.2011 № 3207-VІ

Про оперативно-розшукову діяльність від 18.02.1992 №2135-XII 

Про організаційно-правові основи боротьби з злочинністю від 30.06.1993 р. № 3341-XII

Про державну службу від 16.12.1993 № 3723-XII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики  від 14.05.2013 «№ 224-VII»

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України від 16.05.2013 «№ 245-VII»

Закон України від 16 вересня 2014 року No 1682-VII «Про очищення влади»

 

Укази Президента України

 

Про внесення змін до Указу Президента № 33/2012 25.01.212 від 18.05.2012  333/2012

Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування від 25.01.2012 № 33/2012

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21.10.11 № 1001/2011

Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 05.10.2011 № 964/2011

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки від 29.04.2015 № 265

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента від 11.01.2012 № 16

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від 16.11.2011 № 1195

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року No 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування від 06.07.2011 № 642-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року No 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»

 

Накази та роз´яснення Міністерств та інших органів виконавчої влади

 

Спільний наказ Міністерства юстиції України та Нацдержслужби "Про затвердження Порядку звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення" від 29.11.2012 року № 1764/5/228

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 28.09.2012 р. № 194 "Про внесення змін до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214"

Наказ Головдержслужби від 04.08.2010 № 214 "Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців" (зареєстрований в Мін´юсті 11.11.2010 за № 1089/18384)

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення" від 08.02.2012 року

Наказ Мін´юсту від 11.01.12 № 39/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.01.2012 за № 28/20341)

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов´язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 10.09.2012 № 986 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.09.2012 за № 1664/21976)

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов´язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав" від 23.03.2012 року № 448/5 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2012 року за № 449/20762)

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки" від 28.08.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Запобігання корупції в органах державної влади шляхом проведення спеціальної перевірки" від 19.07.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Проблемні питання застосування Закону України Про засади запобігання і протидії корупції" від 10.07.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Щодо зміни Порядку спецперевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 22.05.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов´язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 25.01.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Про засади запобігання та протидії корупції" від 09.04.2012 року

Роз´яснення Міністерства юстиції України "Одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" від 28.07.2011 року

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм" від 23.06.2010 № 1385/5

План заходів щодо запобігання і протидії корупції Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області на 2018 рік

Наказ №27 від 22.01.2019 року Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області

План заходів щодо запобігання і протидії корупції Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області на 2019 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна по Київській області приймає повідомлення  про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Телефонна лінія, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: 044 (200-25-37)

Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок - четвер: з 9-ї год. до 18 год., п’ятниця: з 9-ї год. до 16 год. 45 хв. з щоденною перервою з 13 год. до 13 год. 45 хв.;  понеділок - п’ятниця з 18 год. до 9 год. та цілодобово у неробочі дні (святкові та вихідні).

Захищена електронна поштова скринька для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): kvv13_32@spfu.gov.ua

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

1) для повідомлень про корупцію - факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

  • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
  • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
  • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
  • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
  • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
  • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
  • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Наказ №887 від 04.10.2018 року Про затвердження Порядку щодо роботи з повідомленнями викривачів про корупцію Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області 

Наказ №907 від 11.10.2018 року Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Київській області 

Наказ №1039 від 04.11.2018 року Про затвердження Антикорупційної програми Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області  на 2018 рік

Наказ №527 від 09.08.2019 року Про затвердження Антикорупційної програми Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області на 2019 рік