A A A K K K

Історична довідка

Навесні 1992 року Верховна рада України створила правові засади приватизації, прийнявши низку законів, які регулюють процес приватизації в державі.

Наказом Голови Фонду державного майна України № 155 від 10 червня 1992 року створено регіональне відділення  Фонду державного майна України по Полтавській області (надалі – регіональне відділення) та призначено Овчаренка М.С. керівником відділення.

З 1999 року по грудень 2005 року регіональне відділення очолював Пронь В.В.,  з січня  2006 року по березень 2010 року – Білоног П.А., з березня 2010 року по березень 2019 року – Бережна А.Ю.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 13.12.2018 № 49773/0/1-18 щодо пріоритетних реформ на 2019 рік, презентованих на першому національному форумі "Партнерство заради розвитку", керуючись нормами законодавства України, 23.01.2019 створено Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

Новостворене Регіональне відділення стало правонаступником майна, прав та обов'язків Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області та Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області. 

22 березня 2019 року Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях розпочало свою роботу. Керівником Регіонального відділення був призначений Розумний С.М.

З червня 2019 року Регіональне відділення очолює Корнєв Є.Є.

У своїй діяльності Регіональне відділення керується Положенням про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, яке затверджено головою Фонду державного майна України 31 січня 2019 року. З метою запровадження єдиних засад організації, упорядкування та удосконалення управлінських дій регіонального відділення його структурних підрозділів розроблено та запроваджено Регламент регіонального відділення.

За весь період приватизація виконувала різні завдання на відповідних етапах – від формування широкого кола приватних власників до становлення цілого прошарку дійсно ефективних власників колишніх державних підприємств, промислових інвесторів.

За результатами сертифікатної приватизації (1995-1999рр.) в області змінили форму власності 532 державних та 1243 комунальних підприємства.  

В  результаті приватизації, в т.ч. грошової, (з 2000 р.) до державного бюджету надійшло майже 60,5 млн.грн. Від продажу об'єктів державної власності  разом із земельними ділянками надійшло 0,18 млн.грн.

По області приватизовано 3452 об'єкти ( гр. Б, В, Г, А, Д, Ж, Е), за які сплачено 197,8 млн.грн ( в т.ч. ПМС,КС -70%).  

В останні роки акцент з масової приватизації перенесено на індивідуальну приватизацію об'єктів разом із земельними ділянками та передачу державного  майна в орендне користування.

Для забезпечення прозорості та відкритості приватизації державне майно продається на електронних аукціонах.

Протягом I півріччя 2016 року в Полтавській області змінили форму власності 3 об'єкти малої приватизації групи А.

За Iпівріччя 2016 рік забезпечено надходжень до державного бюджету України в сумі 541,0 тис.грн.

В червні 2016 року на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» реалізовано 100% акцій СК ПАТ «Авіаційне підприємство спеціального призначення «Меридіан»

Оренда державного майна є одним з найефективніших способів його використання , сприяє розвитку малого та середнього бізнесу в області. За весь період діяльності регіонального відділення укладено 2747 договорів оренди, що забезпечило надходження до державного бюджету 292,3 млн. грн.

 За даними Інформаційно-пошукової системи «ЕТАП – ОРЕНДА» станом на 01.07.16 року на контролі регіонального відділення перебуває  616 договорів оренди, з них 3 ЦМК. Щорічні надходження  від  оренди  перевищують  25 млн.грн. (2013 р. – 27,8 млн.грн, 2014 р. – 28,1 млн.грн, за 2015 – 43,15 млн.грн., I півріччя 2016 р. -    17,23 млн.грн.)

Сучасний стан реформ в економіці країни зумовив  нові напрями до діяльності органу приватизації, розширивши сферу корпоративного управління, оцінки, реєстрового обліку державного майна, тощо.

Важливим напрямом роботи регіонального відділення є забезпечення ефективності використання державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів та перебуває на балансі господарських товариств, шляхом прийняття та реалізації управлінських рішень. В управлінні регіонального відділення за Єдиним реєстром державного майна перебувало 4012 об'єктів , які не увійшли до статутних капіталів 257 господарських товариств. На 01.07.2016 року реалізовано 3621 управлінське рішення щодо таких об'єктів.

Для забезпечення колегіальності та прозорості у вирішення доведених завдань у регіональному відділенні діє колегія, до складу якої входять представники обласної ради, обласної державної адміністрації та управління юстиції; 28 внутрішніх комісій по різних напрямах діяльності відділення.

Основні завдання регіонального відділення:

- реалізація державної політики у сфері приватизації;
- реалізація державної політики у сфері оренди;
- реалізація державної політики при використанні та відчуженні державного майна;
- управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
- реалізація державної політики у сфері регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.