A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідом про корупцію

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками регіонального відділення, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупціїрегіонального відділення та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, до яких можна звернутися щодо порушень антикорупційного законодавства

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (далі – регіональне відділення) співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Гарантії державного захисту викривачів

Повідомлення про корупцію має міститифакти про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема:

  • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
  • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
  • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
  • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
  • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
  • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
  • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

Перелік обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, визначення підслідності кримінальних правопорушень 

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно).

Анонімне повідомленняпро порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник регіонального відділення продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

Повідомлення із зазначенням авторствапідлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання. За результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" може бути як письмовим, так і усним.

Повідомитипро корупційне правопорушенняможна за номером телефону головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції РВ ФДМУ по Тернопільській області: +38(0352)52-15-47 у робочі дні з 08 год.30 хв до 17 год.30 хв з щоденною перервою з 13 год. до 13 год. 45 хв.;

Повідомити про корупційне правопорушення можна також:

·        засобами електронного зв’язку на електронну скриньку головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції - speckor@te.spfu.gov.ua.

·        поштою з позначкою "Про корупцію" на адресу регіонального відділення:вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, 46008;

·        на особистому прийомі у головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції вул. Танцорова, 11, 6 поверх, каб. 606, м. Тернопіль,  у робочі дні у скриньку для кореспонденції регіонального відділення, яка знаходиться на 1 поверсі у приміщенні регіонального відділення.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник регіонального відділення вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Зразок повідомлення про корупцію