A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Захист інтересів держави

Виявлення, запобігання та усунення порушень чинного законодавства.

Захист державних інтересів у судах

 Протягом 2017 року регіональним відділенням здійснено 114 контрольних заходів щодо виконання орендарями умов договорів оренди державного майна.

 Під час здійснення контрольних заходів особлива увага зверталася на виявлення фактів незаконної оренди та суборенди, стан збереження об’єктів оренди, їх цільове використання, відповідність розмірів площ. що використовуються, розмірам орендованої площі згідно договорів оренди та здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна. За результатами контрольних заходів виявлено 94 порушення орендарями умов договорів оренди державного майна, зокрема:

- 55 порушення в частині термінів внесення до державного бюджету орендної плати;

- 25  порушень в частині терміну сплати завдатку;

- 13 порушень в частині несвоєчасного страхування орендованого майна;

- 1 - внесення змін в склад об’єкта оренди.

За результатами вжитих регіональним відділенням заходів по усуненню виявлених у сфері орендних відносин порушень до держбюджету протягом звітного періоду додатково надійшло коштів від пені, неустойки та штрафу – 7,859тис. грн.

 

Організація претензійної та позовної роботи в регіональному відділенні здійснюється відповідно до вимог ЦПК України, ГПК України, КАС України, Порядку ведення претензійної та позовної роботи у регіональному відділенні затвердженого наказом регіонального відділення від 25.01.2014 №00055 (із внесеними змінами) та інших нормативно-правових актів.

Регіональним відділенням постійно проводиться правове забезпечення реалізації повноважень у сфері приватизації, оренди, управління державним майном, у тому числі корпоративними правами держави, що належать до сфери його управління, а також представництво інтересів держави в судах та інших органах державної влади.

Протягом 2017 року регіональне відділення супроводжувало 39 справ, які розглядались та розглядаються в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, з них 28 справ, в яких відділення виступає позивачем або відповідачем та 11справ, в яких приймає участь як третя особа. Спеціалістами відділення протягом вказаного періоду прийнято участь в 122 судових засіданнях.

З метою захисту інтересів держави, протягом звітного періоду регіональним відділенням подано 6 позовів до суду, з них:

- 3 позови майнового характеру на загальну суму 232474,01 грн. про стягнення з Орендарів заборгованості з орендної плати, пені та штрафу, які рішеннями господарського суду Тернопільської області у справах: №921/280/17-г/16, №921/464/17-г/5, №921/499/17-г/17 задоволено повністю;

- 3 позови немайнового характеру, 2 з яких рішеннями судів у справах: №607/108/17, №819/1440/17 задоволено та 1 позов немайнового характеру у справі №921/319/17-г/11(11/Б-1042(377/7-10)), який знаходиться на розгляді в суді апеляційної інстанції.

Поряд з цим, з метою захисту інтересів держави в особі регіонального відділення2позови майнового характеру подано прокуратурою Тернопільської області на загальну суму 115448,16 грн.

Також, з метою досудового врегулювання спірних правовідносин, відділенням протягом 2017 року підготовлено та направлено 20 претензій, 7 з яких визнано та задоволено.

У відповідності до вимог Закону України "Про судовий збір", за подання  позовних  заяв (майнового і немайнового характеру), апеляційних  і касаційних скарг на ухвали і рішення суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України регіональним відділенням за звітний період сплачено 67478,80 грн. судового збору. Стягнуто з боржників 444,00 грн. судового збору.

Протягом 2017 року при розгляді майнових та немайнових спорів в судах різних інстанцій регіональним відділенням отримано 19 рішень судів, які набрали законної сили (по 15 справах прийнято позитивні рішення та по 4 справах прийнято негативні рішення).

При підготовці процесуальних документів акцентується увага на доказах та судовій практиці з аналогічних правовідносин з метою прийняття рішень на користь регіонального відділення. З метою збільшення кількості справ, прийнятих на користь регіонального відділення, детально вивчаються всі наявні матеріали справи та перспективи задоволення позову, в разі його подання.

Як свідчать дані проведеної претензійно-позовної роботи більшість судових рішень у справах за участю регіонального відділення виносяться на користь останнього, а це насамперед про розірвання договору оренди та стягнення до державного бюджету заборгованості з орендної плати, пені та штрафу, про розірвання та внесення змін до договору купівлі-продажу, про визнання незаконними та скасування рішень органів місцевого самоврядування, про зобов'язання вчинити певні дії.

З метою належного і своєчасного виконання завдань щодо захисту майнових прав та інтересів держави, регіональне відділення співпрацює з органами державної влади, органами прокуратури та правоохоронними органами, що дає змогу на законних підставах всебічно підходити до методів та способів захисту майнових інтересів держави (в тому числі у частині виявлення та запобігання ймовірним порушенням).

З метою підвищення кваліфікації, протягом звітного періоду спеціалісти відділення взяли участь в 9 постійно-діючих семінарах, що проводились Головним управлінням юстиції у Тернопільській області та в 4 відеоконференціях юридичних служб ФДМУ та регіональних відділень. Крім того, постійно надаються усні консультації та роз’яснення з питань застосування чинного законодавства.

Протягом звітного періоду спеціалістами регіонального відділення підготовлено 7 правових висновків щодо врегулювання проблемних питань діяльності відділення.

Станом на 31.12.2017 судами видано 26 виконавчих документів, з яких: 21 майнового характеру на загальну суму 6719331,68 грн. та 5 немайнового характеру.

На виконанні в органах ДВС перебувало 24 виконавчих документи майнового характеру на загальну суму 5659633,74 грн., з них 5 виконавчих документи немайнового характеру, з яких частково виконано 2 виконавчі документи на загальну суму 1679336,76 грн.

На виконанні в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладі фізичних осіб перебуває 2 виконавчі документи на загальну суму 4976,83 грн.

На виконанні в ОДПІ перебуває 1 виконавчий документна суму 8318,27 грн.

Повністю виконано 9 виконавчих документів на загальну суму 1046402,84 грн., з них 4 виконавчі документи немайнового характеру.

Залишились невиконаними 17 виконавчих документів майнового характеру на загальну суму 3993592,08 грн. та 1 виконавчий документ немайнового характеру.

Також, відповідно до реєстру вимог кредиторів ПАТ "КБ"НАДРА" регіональне відділення визнано кредитором ПАТ "КБ"НАДРА" та акцептовані кредиторські вимоги регіонального відділення на суму 1050,30 грн. включено до 7 черги задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до реєстру вимог кредиторів ПАТ "ІМЕКСБАНК" регіональне відділення визнано кредитором ПАТ "ІМЕКСБАНК" та акцептована сума кредиторських вимог  регіонального відділення становить 1322,17 грн., з них: по договору оренди №666 від 09.09.2010 – 784,37 грн. та по договору оренди №903 від 07.10.2013 – 537,80 грн.

Крім того, регіональне відділення визнано кредитором ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та відповідно акцептовані грошові вимоги регіонального відділення у загальній сумі 4976,83 грн. будуть задовольнятися в 7 чергу.

Відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” регіональне відділення, як стягувач в процесі виконавчого провадження систематично знайомиться з матеріалами виконавчого провадження, робить відповідні копії наявних у справі документів. У регіональному відділенні запроваджена практика отримання від підрозділів органів примусового виконання рішень судів щомісячної письмової інформації про хід виконавчого провадження, вжиті заходи державним виконавцем з приводу примусового виконання рішень судів.

Серед проблемних питань, які виникають в роботі регіонального відділення, є довготривалі терміни примусового виконання судових наказів в органах державної виконавчої служби, у зв’язку з відсутністю коштів та майна в боржників.

Регіональним відділенням постійно ведеться контроль за станом виконання судових рішень та вжиттям заходів примусового виконання. При невжитті державними виконавцями заходів щодо примусового виконання виконавчих документів, направляються звернення до вищестоящих організацій та правоохоронних органів.