A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Об`єкти в управлінні

 Структура корпоративних прав держави

Станом на 01.10.2018 в Реєстрі корпоративних прав держави, що веде регіональне відділення, перебувало 3 господарських товариства із державною часткою у статутному капіталі. Структура корпоративних прав держави така:

Розмір корпоративних прав держави

Кількість пакетів акцій, часток, паїв у статутних капіталах господарських товариств, що перебувають у сфері управління регіонального відділення

Станом на 01.10.2018

25 – 50 %

2

50 – 100%

1

Всього:

3

 

Сумарна вартість корпоративних прав держави в господарських товариствах, що перебували в управлінні регіонального відділення, за номінальною вартістю пакетів акцій становить 39556,14 тис. грн.

В управлінні регіонального відділення наявні:

- одне економічно активне господарське товариство із державною часткою у статутному капіталі більше 50 відсотків (АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон” – державна частка в статутному капіталі - 96,13%);

 - два товариства, що перебувають у процесі банкрутства, а саме: одне акціонерне товариство перебуває в процедурі ліквідації (ВАТ „Бучацький цукровий завод” – державна частка в статутному капіталі – 46,72%) та одне акціонерне товариство перебуває у процедурі санації (ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно” – державна частка в статутному капіталі - 25,00% + 1 акція).

Також, станом на 01.10.2018 в сфері управління Регіонального відділення перебуває одне державне підприємство "Український світлотехнічний інститут" (вул. Бродівська, 44А, м.Тернопіль, 46000, код ЄДРПОУ – 14311712).

Діяльність регіонального відділення з удосконалення системи управління державними корпоративними правами

У відповідності до Положення про Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області затвердженого Головою Фонду 18 липня 2012 року із внесеними змінами, регіональне відділення відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень делегованих Фондом, у сфері управління корпоративними правами держави, що належать до сфери управління регіонального відділення здійснює управління корпоративними правами держави через представників держави у складі наглядової ради та ревізійної комісії.

Станом на 01.10.2018 року проведено 13 засідань наглядової ради АТ„Тернопільський радіозавод ”Оріон” за участю представників регіонального відділення та 1 засідання наглядової ради по ВАТ "Тернопільське об'єднання "Текстерно" за участю представника ФДМУ.

Протягом  звітного періоду ревізійною комісією проведено 9 перевірок  фінансово-господарської діяльності АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”.

У відповідності до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності”, Регіональне відділення щоквартально здійснює оцінку фінансово-господарської діяльності по суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління відділення у відповідності до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 №253 (в редакції наказу  від 14.08.2013 №972), проведено оцінювання результатів фінансово-господарської діяльності АТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" по підсумках діяльності за І півріччя 2018 року.

В результаті проведеного аналізу з'ясовано, що АТ "Тернопільський радіозавод "Оріон" за І півріччя 2018 року отримало збиток в сумі 5019,0 тис. грн.

Також, станом на 01.09.2018 у товариства була наявна заборгованість до бюджету в сумі 1245,5 тис. грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам товариства станом на 01.10.2018 року склала 4876,1 тис. грн.

За результатами проведеної оцінки діяльність суб'єкта господарювання  АТ „ТРЗ „Оріон” за  І півріччя 2018 року є неефективна.

Також, у відповідності до Методики оцінювання  фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю  суб'єктів господарювання державного сектору економіки”, регіональним відділенням  проведено  оцінювання фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки АТ „Тернопільський радіозавод „Оріон”. За результатами оцінювання встановлено, що до даного товариства відноситься 1 вид фіскального ризику, а саме: зменшення податкових надходжень, зокрема частини чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність (порівняно із запланованим обсягом).

Участь регіонального відділення у процедурах банкрутства підприємств

Повноваження регіонального відділення стосовно участі у процедурах банкрутства підприємств-боржників, регламентуються чинними нормативно-правовими актами, розробленими з урахуванням положень законодавства з питань банкрутства.

Станом на 01.10.2018 два товариства, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення, перебувають у процедурі банкрутства, а саме: ВАТ „Бучацький цукровий завод” та ВАТ „Тернопільське об'єднання „Текстерно”.

З метою захисту майнових інтересів держави, протягом звітного періоду щодо підприємств, відносно яких порушено провадження у справі про банкрутство, повноваження регіонального відділення реалізовувались наступним чином:

- отримано 2 судових рішення щодо провадження справ про банкрутство. У відповідності до вимог наказу ФДМУ від 16.10.2006 № 1584 та інструктивного листа ФДМУ від 17.10.2006 №10-24-14744, ухвали надсилалась ФДМУ;

- взято участь у 3 судових засіданнях;

- взято участь у 4 засіданнях комітету кредиторів;

- направлялись звернення до арбітражного керуючого щодо надання інформації про хід виконання ліквідаційної процедури, надання фінансово-статистичної звітності та інші.

Протягом звітного періоду Господарським судом Тернопільської області не порушувалися провадження у справі про банкрутство підприємств, що знаходяться в сфері управління регіонального відділення.