A A A K K K

Невід’ємні поліпшення державного майна

Інформація для орендарів, щодо здійснення невід’ємних поліпшень державного майна:

-  Орендар може звернутися до орендодавця з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень.

 -  Орендар подає клопотання, якщо за його розрахунками, підтвердженими висновком будівельної експертизи, прогнозовані витрати на ремонт об’єкта становитимуть не менш як 25 % ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку дату поточного року.

-  Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень приймає орендодавець за наявності письмової згоди балансоутримувача та уповноваженого органу управління.

Підставою для прийняття рішення про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід'ємних поліпшень є:
- отримання орендарем майна в оренду без проведення аукціону або конкурсу;
- прийняття балансоутримувачем рішення про відмову, якщо майно перебуває у задовільному стані і не вимагає додаткових поліпшень для здійснення орендарем виду діяльності, передбаченого договором оренди, або якщо поліпшення можуть бути виконані в межах поточного ремонту.

Більше роз’яснень на сайті Фонд державного майна України  https://bit.ly/2ERqF04