A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Звернення громадян

Контакти та вимоги до оформлення звернень громадян

         Адреса: Київський майдан, 9, кім. № 815, м. Луцьк, 43000

         Телефон/факс: (0332) 243477

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань.

Громадяни можуть звертатися до регіонального відділення із зауваженнями і пропозиціями щодо діяльності органів приватизації, заявою про сприяння реалізації своїх прав і законних інтересів чи скаргою на їх порушення.        

Вимоги до оформлення звернення:

Звернення повинно містити: прізвище, ім'я та по батькові громадянина; місце проживання громадянина; суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги); підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати; надруковано або написано власноруч розбірливо і чітко. 

Порядок розгляду звернень громадян

Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються та порушені в них питання, по можливості, вирішуються посадовими особами регіонального відділення під час особистого прийому громадян, який проводиться згідно затвердженого начальником регіонального відділення  графікаособистого прийому громадян. Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Звернення може бути подане особисто, як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне), чи надіслано поштою.      

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень регіонального відділення, воно в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю  відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину з відповідними роз’ясненнями.

  Термін розгляду та надання відповідей на звернення громадян

Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх реєстрації у регіональному відділенні, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Інформація про звернення громадян, що надійшли до регіонального

відділення у 2018 році

     Протягом  2018 року до регіонального відділення надійшло 11 звернень від громадян. Звернення Федосюк Л.О. про надання інформації з реєстрів про продаж акцій,  2 звернення від пенсіонерів регіонального відділення про надання довідок про складові заробітної плати, та надіслане за належністю звернення  Герасим’юк Н.М. про надання довідки про перебування гуртожитку у власності чи на балансі установи, 3 скарги Макарчука Р.С. про незаконну, на думку заявника, оплату праці та порушення прав держаного службовця, звернення Богдана Я.Й. про надання копії наказу, заява Гудим В.В. про стягнення аліментів з Макарчука Р.С. та Заява Охримчук К.Г. про створення комісії щодо завершення невід’ємних поліпшень.

       Наказом від 20.07.2018 № 302 затверджений новий графік прийому громадян з особистих питань начальником та його заступниками.

       На нарадах у начальника регіонального відділення щокварталу заслуховується інформація про стан виконавської дисципліни та роботу із зверненнями громадян у регіональному відділенні. Здійснюється постійний контроль за неухильним виконанням Закону України “Про звернення громадян” щодо об’єктивної, всебічної, своєчасної перевірки звернень, заяв та скарг.

       На всі звернення, що надійшли, було підготовлено та надано вичерпні відповіді  та обґрунтовані роз’яснення в межах повноважень регіонального відділення. Порушень термінів розгляду не було.