A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ"

Вид приватизації: Мала приватизація

Група:

Вид об'єкта: єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду

Регіон: Донецька обл.

Місцезнаходження об’єкта: 85327, Донецька обл., м.Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58

Код об'єкта (реєстровий №):

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 20314278

Найменування: ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ"

Місцезнаходження об’єкта: 85327,Донецька обл., м.Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58

Найменування: Єдиний майновий комплекс ДЕРЖАВНОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ"

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 20314278

Найменування балансоутримувача: ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ"

Місцезнаходження балансоутримувача: 85327,Донецька обл., м.Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58

Статутний капітал, грн.: 0.00

Розмір об’єкта: 1878.8 кв. м

Розмір пакету акцій / частки / пая , %: 0

Початкова ціна об’єкта, грн.: 232 700.00

Початкова ціна пакета акцій, грн.: 232 700.00

Спосіб приватизації:аукціон з умовами

Форма проведення продажу:електронний аукціон

Етап приватизації: продано

Дата оголошення про продаж:22.05.2019

Дата проведення продажу: 24.06.2019

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 56.29 - Постачання інших готових страв

Інформація про об’єкт:

1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єктаприватизації:  єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».

Місцезнаходження та контактні дані: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58.Контактні дані: e-mail: kshp58@ukr.net

Ідентифікаційний код  згідно з ЄДРПОУ: 20314278.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на яких розташований об’єкт:

Середньооблікова чисельність працівників: станом на 31.03.2019р.  - 4 одиниці.

Основний вид економічної діяльності за КВЕД- 56.29 Постачання інших готових страв.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції:

надано послуги з приготування гарячих обідів та виробництва з подальшою реалізацією кондитерських виробіву 2018 рік  -  452,9 тис. грн., у  І квартал 2019р.-  86,7 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності за останні  три роки та останній звітний період:

Актив

Звітний період

2016р.

2017р.

2018р.

На 31.03.2019

Необоротні активи

242,8

237,7

232,7

231,5

Оборотні активи, тис. грн.

8,5

4,3

--

--

Витрати майбутніх періодів , тис. грн.

--

--

--

--

Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн.

--

--

--

--

Баланс, тис. грн.

251,3

242,0

232,7

231,5

Пасив

 

 

 

 

Власний капітал, тис. грн.

122,5

123,9

123,9

123,9

Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн.

--

--

--

--

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

--

--

--

--

Поточні зобов’язання , тис. грн.

128,8

118,1

108,8

107,6

Доходи майбутніх періодів, тис. грн.

--

--

--

--

Баланс, тис. грн.

251,3

242,0

232,7

231,5

Рентабельність діяльності підприємства, %

0

0

0

0

Об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення
тощо):

1) частина нежитлової будівлі загальною площею 1545,9 кв.м, за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58,

функціональне використання:технічний стан незадовільний, частина першого поверху використовується під службові приміщення державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»;

інформація про земельну ділянку:земельна ділянка площею 1425 кв.м (витяг №265 від 24.02.2009р.), на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку відсутні;

інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності  30416630, зареєстровано 22.12.2018р.;

2) нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 кв.м, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 кв.м, за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19;

функціональне використання:нежитлова будівля літ. «Б-1» в аварійному стані, не використовується; частина нежитлової будівлі літ. «В-1» в задовільному стані, не використовується;

інформація про земельну ділянку:земельна ділянка площею 1138 (витяг №266 від 24.02.2009р.), на якій розташовано об’єкт, не відводилась, кадастровий номер не присвоювався, встановлення меж в натурі (на місцевості) не виконувалось. Документи, що посвідчують право власності або користування на земельну ділянку відсутні;

інформація про державну реєстрацію: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, номер запису про право власності  29119555, зареєстровано 21.11.2018р.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходіввідсутні, відповідно сплата екологічних зборів та платежів не проводиться.

2. Інформація про аукціон:

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата і час проведення аукціону:24.06.2019 року. Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій): встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 232700,00 грн.;

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни на 50% - 116350,00 грн.;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  116350,00 грн.

На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.

Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного із способів:

- аукціону з умовами – 23270,0 грн.;

- аукціону із зниженням стартової ціни– 11635,00  грн.;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 11635,00  грн.

Розмір реєстраційного внеску:834,6 грн.

Умови продажу: аукціон з умовами:

- покупець є правонаступником майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»відповідно до законодавства України (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»);

- протягом одного року з моменту підписання акту приймання-передачі державного майна покупець зобов’язаний провести державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»(Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»);

- не допущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності (ч. 7 ст. 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

4. Додаткова інформація:

Державне комерційне торгове підприємство «Комбінат шкільного харчування» є зберігачем дитячого оздоровчого табору «Лазурний», за адресою: Донецька область, Мангушський район, с. Юр`ївка, вул. Набережна, буд. 74, у складі 67 одиниць державного майна балансовою вартістю: первісною – 8638408,81 грн.,залишковою  – 2849925,92грн., несе права та обов’язки відповідно до договору від 06.06.2013р. б/н «Про безоплатне зберігання державного майна ЦМК дитячого оздоровчого табору «Лазурний»  та вимог чинного законодавства.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Рахунки для внесенняоператорами електронних майданчиків реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:

            Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області

            Рахунок № 37187001011314 (для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

            Банк одержувача: ГУ ДКСУ у Харківській області

            Адреса: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18

            МФО 851011

Рахунок № 37319085011314 (для перерахування гарантійного внеску)

            Банк одержувача: ДКСУ м. Київ

            Адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6

            МФО 820172

            Код ЄДРПОУ 13511245

в іноземній валюті :

            Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по             Донецькій області

            Рахунок  № 25200052100411 (євро)

            Рахунок № 25206052100460 (долари)

            Банк одержувача: ХГРУ АТ КБ «Приватбанк»

            Адреса: 61010, м. Харків, вул. Малом¢ясницька, 2а     

МФО351533

            Код ЄДРПОУ 13511245

            Призначення платежу:(обов¢язково вказати за що)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщені на сайті: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 17.00 в робочі дні за місцем розташування об’єкта за адресою: Донецька область, м. Мирноград, мікрорайон Молодіжний, буд. 58, вул. Курська, 19.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, 61057, Україна Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта – Дитко Людмила Вікторівна, тел. (057) 700-03-14, адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України від 14.05.2019р. №00355.

Унікальний код в електронній торговій системі:UA-AR-P-2018-07-26-000007-2

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 2327,0 грн.;

продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни –  1163,5 грн.;

продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1163,5  грн.

Об'єкт продано.

Замовник продажу об'єкта:

Організатор продажу об'єкта: РВ ФДМУ по Донецькій області (м. Харків, майдан Театральний, 1), +38 (057) 700-03-14